Brottsofferjourens nummer används vid bedrägeriförsök

Telefonbedragare uppger att de ringer från Brottsofferjouren i syfte att komma åt människors personnummer, bank-ID eller kontouppgifter.

Den senaste tiden har flera bedrägeriförsök gjorts via telefon där personen som ringer upp utger sig för att ringa ifrån Brottsofferjouren. Tidigare använde sig dessa bedragare av Brottsofferjourens gamla nationella nummer 0200-21 20 19 – ett nummer som aldrig syns när vi ringer.

Då vi vidtagit åtgärder för att inte våra nationella nummer ska kunna användas vid bedrägeriförsök så har bedragarna ändrat arbetssätt och riktar nu in sig på nummer för lokala brottsofferjourer. Syftet är att försöka komma åt den uppringdes bank- eller kontouppgifter.

Brottsofferjouren ber aldrig om ditt personnummer eller dina bank-ID-, eller kontouppgifter. Brottsofferjouren hanterar inga utbetalningar till brottsutsatta över huvud taget.

Den som drabbas av dessa bedrägeriförsök uppmanas att snarast polisanmäla händelsen och även att kontakta Brottsofferjouren Sverige på telefonnummer 116 006. På så vis kan vi ge stöd och får dessutom en uppfattning om omfattningen av bedrägeriförsöken.

Brottsofferjouren beklagar det inträffade och gör allt som står vår makt för att stoppa bedrägeriförsöken.

Publicerat 2020-10-22