072-732 24 42

Huvudrubriker

Brottsofferjouren Umeåregionen

Välkommen till Brottsofferjouren Umeåregionen

Många människor som utsätts för brott har behov av att få kontakt med en medmänniska för att prata om det inträffade och kanske få stöd och hjälp med problem av praktisk natur. Brottsofferjouren (BOJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som ställer upp för brottsdrabbade. Vi ser vår ideella verksamhet som ett komplement till samhällets insatser.

Brottsofferjouren Umeåregionen ingår i den rikstäckande Brottsofferjouren Sverige. Verksamheten finns på de flesta större orter i landet.

Brottsofferjourens uppdrag är att genom ideella krafter tillsammans med styrelsen bedriva stödverksamhet för brottsoffer, målsägande och vittnen inom kommunerna Umeå, Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns och Vännäs.

Syftet med verksamheten är att ge stöd till brottsdrabbad i direkt anslutning till brottet och/eller genom rättsprocessens olika faser. Detta görs genom att stödpersoner eller anställda hjälper den drabbade med stödsamtal, kontakter med polis, myndigheter, försäkringsbolag etc.

I verksamheten ingår också vittnesstöd. Vittnesstödjare stödjer brottsoffer/målsägande och vittnen som kallas till tingsrätten för förhandling.

Även efter rättegången kan du behöva hjälp med ev. skadestånd och vi kan bistå och hjälpa till i kontakterna med myndigheter och försäkringsbolag.

 

Vi verkar också för att kunskap om brottsoffers och vittnens situation sprids genom att medverka vid möten och sammankomster, vilka bidrar till att skapa förståelse och förbättringar kring brottsoffrens situation. Vidare arbetar vi för  samverkan mellan hjälporganisationer, polis, socialtjänst m fl.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.