Tidningen Brottsoffer

Tidningen Brottsoffer

Tidningen Brottsoffer ges ut av Brottsofferjouren Sverige sedan 1994. Tidningen går ut till alla som är medlemmar i en lokal brottsofferjour samt till prenumeranter. Tidningen Brottsoffer har en upplaga på 8 000 exemplar.

I Tidningen Brottsoffer är brottsofferfrågor i fokus. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år och varje nummer har ett aktuellt tema.

Tidningen Brottsoffer skildrar situationen för brottsutsatta och bevakar hur rättsapparat och samhälle lever upp till sina åtagande. Tidningen granskar om alla brottsoffer har samma möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda. Tidningen undersöker hur väl brottsutsatta kan utöva sina mänskliga rättigheter som brottsoffer; att få rättvis rättegång inom rimlig tid, delaktighet i sin egen rättsprocess, information om sina rättigheter, kunnigt och empatiskt bemötande, skyndsam vård och emotionellt stöd till de är återställda samt ekonomisk kompensation.

Du kan få Tidningen Brottsoffer direkt hem i brevlådan på två sätt.

Stötta din lokala brottsofferjour
Som medlem i en lokal brottsofferjour får du Tidningen Brottsoffer utan kostnad som en medlemsförmån. Det finns drygt 70 brottsofferjourer i Sverige. Du hittar kontaktuppgifter till landets alla brottsofferjourer här.

Teckna en prenumeration
Du kan också teckna en prenumeration på Tidningen Brottsoffer direkt via Brottsofferjouren Sverige. Prenumerationen är kostnadsfri.