Kallelse


Årsmöte för Brottsofferjouren Umeåregionen

Tid: Onsdag den 20 mars 2024, kl. 18.00
Plats: Umeå Folkets Hus, lokal Mimer

Under årsmötet diskuteras och tas beslut om året som varit och det år som kommer, t.ex. budget och verksamhetsplan. Medlemmar som betalat in medlemsavgiften ges också möjlighet att rösta på de personer som man vill ska tilldelas olika uppdrag i föreningen.

Medlemsavgiften betalas in till bankgiro 5421-2865. Märk betalningen med ”Medlem 2024”. Information om medlemsavgifterna finner du här.

Gästföreläsare: Olle Pallin-Cox, Brottsofferjouren Sverige
Tema:
Bedrägerier

Vi bjuder på kvällsfika (meddela ev. önskemål om specialkost till info@umearegionen.boj.se).

Varmt välkomna!
Styrelsen för Brottsofferjouren Umeåregionen.

Årsmöteshandlingar kan läsas och laddas ner nedan:
Årsredovisning för verksamhetsår 2023
Verksamhetsplan för 2024
Budget för 2024