Kallelse


Årsmöte för Brottsofferjouren Umeåregionen

Tid: Måndag den 27 mars 2023, kl 18.00
Plats: Umeå Folkets Hus, lokal Petterson-Berger

Under årsmötet diskuteras och tas beslut om året som varit och det år som kommer, t.ex. budget och verksamhetsplan.
Mötets deltagare ges också möjlighet att rösta på de personer som man vill ska tilldelas olika uppdrag i föreningen.

Gästföreläsare: Klara Heikkilä Jonsson, Brottsoffermyndigheten

Vi bjuder på fika. (meddela ev. önskemål om specialfika till info@umearegionen.boj.se).

Varmt välkomna!
Styrelsen för Brottsofferjouren Umeåregionen.

Årsmöteshandlingar kan läsas och laddas ner här:

Dagordning
Årsredovisning för verksamhetsår 2022
Verksamhetsplan för 2023
Budget för 2023