Många människor är med om brott. Brott är till exempel när någon slår dig eller hotar dig eller tar något som är ditt.

Efter brottet behöver du hjälp. Du kan få hjälp av människor från Brottsofferjouren.

Brottsofferjourens hjälp kostar inget. Brottsofferjouren finns över hela landet. Du kan ringa 116 006 för att få hjälp.

Vid behov av hjälp direkt av Brottsofferjouren Umeå kan du ringa oss på telefon 072 – 732 24 41 eller skicka epost till: info@umearegionen.boj.se.

Surfa in på Brottsofferjouren Sverige, där kan du fylla i ett formulär med ditt namn, telefonnummer, e-post och vad du vill ha hjälp med.