072-732 24 41

Annorlunda år för Brottsofferjouren Umeåregionen

Brottsofferjouren Umeåregionens årsmöte hölls för en tid sedan, denna gång digitalt. Mötesordföranden Anders Lidström ledde effektivt deltagarna genom de olika punkterna på dagordningen och Britta Enfält förde protokoll.

Jan-Erik Nord, ordförande i Brottsofferjouren Umeåregionen

Jan-Erik Nord, ordförande i Brottsofferjouren Umeåregionen

Jourens ordförande gav en bred bild av verksamheten utifrån årsberättelsen. Det var ofrånkomligt att ta upp de effekter som pandemin haft på verksamheten. Speciellt vittnesstödet i tingsrätten har drabbats, eftersom det förutsätter fysiska möten. Men annat, som verksamheten med stöd till brottsoffer, har fungerat som tidigare, huvudsakligen via telefon. Möten och konferenser har genomförts digitalt, och Brottsofferjourens stödjare har varit flitiga deltagare i utbildningar som erbjudits på nätet av Brottsofferjouren Sverige, Brottsoffermyndigheten och Polisen.
Den utbildning för nya brottsofferstödjare som inleddes i början på 2020 kunde fullföljas och resulterade i nya stödjare. Jourens två samordnare har deltagit i delar av utvecklingsarbetet inom riksorganisationen Brottsofferjouren Sverige. Man har kunnat glädjas åt att ha haft en ledamot från jouren, Hans-Åke Donnersvärd, som ledamot i förbundsstyrelsen för Brottsofferjouren Sverige. Vidare har den marknadsföring av verksamheten man tidigare inlett fortsatt under året. Ambitionen är att människor ska veta att man finns och kan ge stöd i de kommuner där man verkar, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Kassör Rolf Andersson redogjorde för det ekonomiska läget som sammanfattades som gott.

Hans-Åke Donnersvärd valdes till vice ordförande

Valberedningens förslag av sittande ordförande, Jan-Erik Nord, för ytterligare ett år antogs. Styrelsen i övrigt: Rolf Andersson, Anna-Lena Boström, Hans-Åke Donnersvärd, Margaretha Lundqvist, Eva Strangert, Ann-Marie Wiktorsson, omval av samtliga, samt som ny ledamot Bo Johansson i stället för Kristian Rönström, som valt att lämna styrelsen. Till revisor omvaldes Bertil Burén och likaså fick valberedningen med Harriet Hedlund och Lars Jansson fortsatt förtroende.
Jan-Erik Nord avslutade mötet med ett beklagande att det inte blev som vanligt, det vill säga en avslutande samling med mingel. Han tackade alla och speciellt mötesordföranden och valberedningen samt riktade ett särskilt tack till Kristian Rönström för hans många år i styrelsen inklusive hans tidigare ordförandeskap under en period. Inger Larsson, en av jourens brottsofferstödjare, gav ett uppskattande erkännande för det stöttande arbete styrelsen gör och som är en förutsättning för en lyckad verksamhet.

Från Föreningsguiden i VK 2021-04-07

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.