072-732 24 42

Huvudrubriker

Rätt till ersättning

 

Skadestånd

 

Den som begår ett brott är i princip skyldig att ersätta de skador som brottet orsakar. Detta kallas skadestånd. Skadeståndskravet prövas i regel samtidigt som domstolen tar ställning till om den tilltalade är skyldig till brottet.

 

Om du vill ha ersättning för skador som drabbat dig till följd av ett brott bör du meddela detta redan när du förhörs av polisen.

 

Meddela om du vill att åklagaren skall föra din skadeståndstalan. Du kan begära information och hjälp av såväl polis, åklagare som målsägandebiträde, samt Brottsoffermyndigheten angående skadeståndet.

 

Försäkring

 

Även i de fall där gärningsmannen är okänd och din anmälan inte har kunnat leda till åtal och dom kan det finnas möjlighet för dig att få ersättning. Detsamma gäller om det visar sig att en dömd gärningsman saknar förmåga att betala skadeståndet.

 

Det är viktigt att du genast efter brottet anmäler skadan till ditt försäkringsbolag.

 

Brottskadeersättning

 

Om den dömde gärningsmannen inte kan betala skadeståndet och du inte har någon försäkring som täcker skadan helt, kan du i vissa fall få ersättning från staten. Sådan ersättning kallas brottsskadeersättning.

 

Brottsskadeersättning kan utgå även i fall där gärningsmannen är okänd och det inte föreligger någon dom. Då krävs det emellertid att det fins en polisutredning, ex vis en förundersökning där det framgår att skadan har uppkommit till följd av brott och inte genom olyckshändelse.

 

Det är i första hand personskador, d.v.s skador på din person, som ersätts.

 

Både psykiska och fysiska skador som drabbat dig på grund av brottet kan ersättas. Dessa skador kan t ex avse kostnader för sjukvård och psykoterapi, inkomstförlust, upplevelser av smärta eller obehag under sjukdomstiden, benämnt sveda och vräk, samt bestående skador.

 

För att du ska kunna få brottsskadeersättning krävs en skriftlig ansökan. Brottsoffermyndigheten tillhandahåller en blankett för detta.


Ansökan s.k enligt huvudregeln ha kommit in till Brottsoffermyndigheten inom två år från det att det rättsliga förfarandet avslutades. 

 

Läs mer om ersättning till brottsoffer här

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.