072-732 24 41

Stöd och hjälp till fler kommuner

Under det gångna året bytte Brottsofferjouren Umeå namn till Brottsofferjouren Umeåregionen. Namnbytet skedde med anledning av att jouren inledde en nära samverkan med Umeå och närliggande kommuner, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs.

Målet är att samtliga invånare ska ha tillgång till stöd och hjälp när de utsatts för brott eller ska vittna i domstol. Med de extra resurser som detta medfört har jouren kunnat anställa Marie-Louise Brändström som sam-rdnare på halvtid. En del av hennes uppdrag har varit att stå för kontakterna gentemot kommunerna. Om betydelsen av denna kommun-samverkan talade jourens ordförande, Kristian Rönström, vid inledning-en av Brottsofferjouren Umeåregionens årsmöte som hölls i Folkets hus i Umeå.

De sedvanliga årsmötesförhandlingarna leddes av Willy Brändström. Under 2018 har styrelse och stödjare varit aktiva på många fronter, främst inom stödverksamheten som sker ideellt och utan kostnad för den hjälpsökande. 13 personer har varit vittnesstödjare och de har samman-lagt arbetat 435 timmar i tingsrätten. De har bland annat hjälpt 332 vittnen, 93 målsägande, 75 anhöriga/vänner och 21 tilltalade. Vittnes-stödjarna har också varit närvarande som stöd vid 48 rättegångar. Sex personer har verkat som brottsofferstödjare, via telefon men också genom personligt besök, under totalt 303 timmar. Stödjarna har ringt 514 telefonsamtal till, och vidtagit 414 övriga åtgärder för, de 391 personer sökt hjälp. Stödverksamheten skulle inte kunna ske utan jourens nära samverkan med domstolen, vad gäller vittnesstödet, och Polisen i fråga om brottsofferstödet.

Övrigt som sker inom jouren är rekrytering, utbildning och vidareut-bildning av stödjare, anordnade och deltagande i externa konferenser, samverkan med riksorganisationen Brottsofferjouren Sverige, samt tidigare nämnda samverkan med kommunerna. 

Inger Larsson, som under lång tid varit uppskattad sekreterare, av-tackades av ordförande Kristian Rönström. Årsmötet återvalde Kristian Rönström som ordförande och styrelsen i övrigt består nu av nyvalda ledamöterna Anna-Lena Boström, Karl-Johan Bergmark och Rolf Andersson, samt sittande ledamöterna Margaretha Lundquist, Jan-Erik Noord, Eva Strangert och Ann-Marie Wiktorsson, samtliga på ordinarie plats. Som revisor valdes Leif Söderström. Till valberedning återvaldes Britta Enfält och Hans-Åke Donnersvärd.

Kristian Rönström tackade avgående styrelseledamöterna Inger Larsson och Anders Boman för deras insatser som sekreterare respektive kassör i Brottsofferjouren Umeåregionen samt Willy Brändström som såväl denna gång som vid flera tidigare årsmöten varit mötesordförande. 

Infört i VK 26 mars 2019

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.