072-732 24 42

Nyhetsbrev om jourens verksamhet

Brottsofferjouren Umeåregionens kommunsamverkan har nu hunnit sätta sig. För att förmedla vad som hänt har ett nyhetsbrev gått ut till alla dem som på ett eller annat sätt deltagit i processen.

Under 2018 - sedan vi ”blev” Brottsofferjouren Umeåregionen, från tidigare Brottsofferjouren Umeå, har mycket hänt. Verksamheten omfattar nu, förutom Umeå också Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs.

Vår anställda samordnare, Marie-Louise Brändström har blivit ordentligt varm i kläderna och samverkan är nu igång via utsedda kontaktpersoner i kommunerna. 

Sedan i mars heter vår ordförande Kristian Rönström och han och Marie-Louise har besökt kommunerna, ibland vid flera tillfällen, för att informera om vår verksamhet och hur vi kan vara till nytta för kommunmedborgarna. Vi gläds åt att informationen sprids vidare och att vår verksamhet nu syns på kommunernas hemsidor. Besöken har känts inspirerande och uppmuntrat till vidare kon-takter. Exempelvis har vi gjort flera besök i Nordmaling, ett där samtliga kommunchefer deltog och ett annat i samband med ett möte i Tillgänglighetsrådet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilderna här är från det senare och visar Marie-Louise med ordförande Ulla Helmersson och nämndsekreterare Vanessa Johansson samt ledamöterna i rådet. 

Verksamheten med stöd till brottsoffer - vittnen, målsägande och deras anhöriga - pågår som tidigare. Vittnesstödjarna i Tingsrätten finns till för den som så önskar. De svarar på frågor och informerar om rättsprocessen och kan vid behov också sitta med under rättegången. Brottsofferstödjarna ger stöd via telefon eller tar emot personliga besök. Insatserna är helt beroende på den nära samverkan vi har med Domstol och Polis. För närvarande arbetar 13 personer som vittnesstödjare och 6 personer som brottsofferstödjare, samtliga på ideell basis. Vi ser en ökade volym på vårt brottsofferstöd. Redan nu, i slutet av oktober i år har 327 stödsökande personer fått hjälp. Det ska jämföras med 344 personer under hela 2017. Vittnesstödet har å andra sidan minskat något, då antalet förhandlingar tycks ha gått ner i antal. Under januari till september i år har vi hjälpt 371 vittnen, målsägande och anhöriga, medan motsvarande siffra för 2017 var 453. 

Såväl brottsoffer- som vittnesstödjare har regelbundna månads-möten, där man fördelar pass, går igenom vad som hänt och utbyter erfarenheter. Ofta inbjuds en person som har anknytning till verksamheten. Det kan vara en åklagare, ett målsägarbiträde eller annan person med värdefulla kunskaper. Vid ett möte deltog Eva Norlin, regionkoordinator mot prostitution och människohandel. 

Kompetensutvecklingen är viktig. Därför erbjuds, och förväntas, såväl vittnes- som brottsofferstödjare delta i vidareutbildning. Det kan vara arrangemang anordnade av Brottsofferjouren, Brottsoffermyndigheten och lokala aktörer som UmeBrå m fl. Till aktuella teman hör våld i nära relationer, hedersvåld och -förtryck och brott mot äldre. Men det kan också vara arrangemang i egen regi.  Exempelvis anordnar jouren inom kort en intern utbildningsdag för alla stödjare och även styrelsen. 

Viktigt är också kontakten med, och besök hos, andra jourer för att lära och få inspiration för att utveckla vår verksamhet. Till det hör de ordförandekonferenser och vidareutbildningar för samordnare som riksorganisationen Brottsofferjouren Sverige anordnar och dit vi skickar våra representanter.

Nyligen ägde 2018 års Inspirationsdagar rum i Södertälje, där Brottsofferjouren startade för 30 år sedan. Stort fokus låg på just Södertälje och den kriminalitet man länge kämpat med. Lina Axelsson, före detta rektor för Ronnaskolan i Södertälje talade på temat ”Samhället måste erbjuda andra roller än offer och förövare!” Och kommunalrådet Elof Hansjons talade engagerat om sina visioner om en utveckling bort från kriminalitet och utan-förskap. 

Vi ställer gärna upp själva och informerar om vår verksamhet, när någon efterfrågar det. Två exempel: Vi inbjöds till Dragonskolan efter att en grupp elever besökt Tingsrätten i Umeå och skulle redovisa besöket. Och vi intervjuades av studenter på socionomprogrammet vid Umeå universitet som valt att skriva uppsats om Brottsofferjouren.

Med detta har vi velat ge en bild av vad som hänt - och är på gång - inom Brottsofferjouren Umeåregionen. Vi ser fram emot fortsatt god samverkan.
Med hälsningar,
Styrelsen

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.