072-732 24 41

Nyhetsbrev juni 2019

Verksamheten, som omfattar Umeå och angränsande kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs, är nu inne på sitt andra år som ”Umeåregionen”. Vår samordnare Marie-Louise Brändström har tillsammans med Kristian Rönström, vår ordförande, gjort besök i kommunerna och träffat företrädare för olika verksamheter. Huvudsakligen har de besökt och informerat i Trygghetsrådet eller motsvarande i kommunerna.

Senast var Marie-Louise, tillsammans med Jan-Erik Noord i vår styrelse, i Vindeln och informerade i Folkhälsorådet. Vi uppskattar all samverkan med våra partnerkommuner och ser fram emot ytterligare kontakter, gärna också med kommunledningen, för att kunna ge kommuninvånarna det stöd de kan behöva i utsatta situationer.

Följande är ett axplock av vad som hänt under den senaste tiden: Nyligen presenterades den kommunundersökning som Brottsofferjouren Sverige genomför vartannat år och där bl a kommunernas bidrag för 2018 redovisas. Vi finns nu bland de kommuner som har IOP-avtal (Idébaserat Offentligt Partnerskap) med sina lokala jourer. Det är vi oerhört glada åt.

Antalet brottsofferärenden, dvs de kontakter vi haft med brottsoffer och målsägande, har ökat under 2019. Till och med vecka 17 hade vi 168 ärenden jämfört med 95 under motsvarande period 2018. Under samma tid gav vi som vittnesstöd i Tingsrätten stöd till 143 vittnen, 43 målsägande och 40 anhöriga eller vänner, tillsammans något fler än under motsvarande tid 2018.

Den utvärdering vi nu genomför av brottsofferstödet visar, att av de 54 personer vi hittills nått, har huvuddelen (70%) fått det stöd de förväntat sig. Resterande 30 % har i stort sett varit nöjda, men haft varierande önskemål, som vi i framtiden kommer att tillmötesgå i den mån det är möjligt.
 
För att hålla verksamheten igång måste vi ha brottsoffer- och vittnesstödjare i tillräcklig mängd. Därför genomförs för närvarande en utbildning för nya stödjare. Försörjningen vad gäller vittnesstöd är därmed säkrad, medan det kommer att behövas nya brottsofferstödjare. Av den anledningen genomför vi för närvarande en rekryteringskampanj via Facebook.

För att våra stödjare och samordnare ska vara väl förberedda för sina uppgifter deltar vi i vidareutbildningar anordnade av bl a Brottsofferjouren Sverige, däribland den konferens som förlades till Umeå, med tema ”Orädd demokrati”. Konferensen handlade om hot och hat mot politiker, myndighetspersoner, journalister m fl. Andra inslag är internutbildningar, som den utbildningsdag som nyligen genomfördes om bl a skadeersättningar vid domstolsbeslut. Där medverkade också Hanif  Azizi, polis från Rinkeby, som berättade om utanförskap och radikalisering av ungdomar.

 

För att nå ut till allmänheten med information om vår verksamhet satsar vi på olika former av marknadsföring. I februari i samband med Internationella brottsofferdagen fanns vi i Väven i Umeå och mötte och samtalade med människor.

Vi utnyttjar tidningsreklam (t ex tidningen Vasaplan) och hade nyss en informationskampanj på lokalbussarna i Umeå. För att nå ut brett utnyttjar vi Facebook och vi hoppas inom kort kunna producera korta inslag om Brottsofferjouren via lokalradion, där vi kommer att kunna täcka in stora delar av regionen. Vi vill också gärna informera via nyhetsblad i kommunerna runt Umeå och tar gärna emot tips på lämpliga fora.

Brottsofferjouren Sverige har fått en ny general-sekreterare, Fredrik Mellqvist, se bild, som tidigare haft andra uppgifter i organisationen.

Förbundsordförande är som tidigare Sven-Erik Alhem f d överåklagare och flitig debattör i rätts- och brottsofferfrågor.

Med hälsningar
Styrelsen

Ladda hem pdf

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.