072-732 24 42

Många kontakter med kommunerna i Umeåregionen

Sedan Brottsofferjouren slutit samverkansavtal med kommunerna i Umeåregionen har har det varit flitiga kontakter oss emellan och en hel del besök ute i kommunerna. Senaste tiden har representanter för jouren besökt Robertsfors och Nordmaling, fruktbara möten, då vi berättat om verksamheten och mött gensvar och intresse för fortsatta samarbeten.

Möte med Tillgänglighetsrådet.

I Nordmaling har det varit flera besök under augusti-september. Kristian Rönström, Marie-Louise Brändström och Eva Strangert informerade cheferna för kommunens verksamheter (ca 15 personer) om Brottsofferjouren Umeåregionen och senare även Tillgänglighetsrådet - som verkar för att pensionärernas och de funktionshindrades frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar. 

Marie-Louise Brändström tillsammans med rådets ordförande Ulla Helmersson och nämndsekreterare Vanessa J Johansson.

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.