072-732 24 42

Föreningsnytt i VK
2016-04-04

Migrationsverket informerade vid Brottsofferjourens årsmöte

Ordförande Nina Lund öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna, och speciellt kvällens föredragshållare Louise Dahlberg från Migrationsverket i Umeå.

Louise, enhetschef vid Migrationsverkets mottagningsenhet i Umeå, gav viktiga inblickar i den aktuella flyktingsituationen och visade på statistiken för 2015.  De allra största flyktingströmmarna till Sverige utgjordes då av människor från Syrien (ca 51 000), Afghanistan (ca 41 000) och Irak (ca 20 000), men antalet har sedan toppen under förra hösten gått ned drastiskt. I Umeå var mottagningsenhetens uppgifter, när anstormningen var som störst, helt inriktad på att ta emot de busslaster med människor som anlände vid alla tider på dygnet. Och att fördela dem mellan olika boenden i länet. Alla skulle ha boende, mat och många gånger också sjukvård. Louise berättade om en situation av ständig beredskap och dagliga utmaningar, och inte minst ett hela tiden ökande behov av mer personal för att ge ett så bra skydd som möjligt. Nu, sedan situationen blivit lugnare, är verksamheten mer inriktad på att ge människorna meningsfull sysselsättning och att introducera dem i det svenska samhället, bl a via frivilligorganisationer. Frågorna var många och intresset stort denna kväll och Louises föredrag blev mycket uppskattat.

Vid de följande årsmötesförhandlingarna, som leddes av Willy Brändström, valdes ny styrelse bestående av Eva Strangert, ordförande (1 år, nyval), Eivor Sjöström (1 år, omval), Nina Lund, Britta Enfält och Kristian Rönström (alla 2 år, nyval). Inger Larsson valdes för 2 år vid årsmötet 2015 och kvarstår således under innevarande mandatperiod. Som ersättare i styrelsen valdes Dorothea Liebel och Anita Walter (båda 1 år nyval).  Som revisorer valdes vidare Hans Öhlund och Hans Hammarbäck (båda 1 år, omval) och som ersättare Kerstin Bregmo (1 år, omval) samt som valberedning för 2016 Katrin Lundgren och Börje Eriksson.

Under 2015 har 10 vittnesstödjare från Brottsofferjouren deltagit vid 206 pass vid Umeå tingsrätt och informerat och hjälpt 503 vittnen, 77 målsägande, 93 anhöriga och 25 övriga besökare.

8 brottsofferstödjare har under totalt 402 timmar bistått 242 hjälpsökande, varav 211 från Umeå kommun och övriga från närliggande kommuner eller övriga landet.

Diplom för 5 års verksamhet i jouren delades ut till närvarande Börje Eriksson, Katrin Lundgren, Inger Larsson och Eva Strangert. Icke närvarande Håkan Andersson, Ann-Christin Forsman, Birgitta Norrman och P-O Andersson får sina diplom vid senare tillfälle.

Mötesordföranden Willy Brändström avslutade sitt uppdrag med att understryka vikten av alla ideella krafter inom föreningslivet och att betydelsen för samhället i stort inte kan underskattas.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.