072-732 24 42

Brottsofferjouren bevakar brottsoffrets ärende

Många sexualbrotts-mål läggs ned i brist på bevis. Att målsägandebi­trädet därför förord­nas tidigt är viktigt, inte minst eftersom advokaten kan bistå med en överprövning av åklagarens beslut, menar Lena Isaksson.

Bevakar brottsoffrets ärende

Brottsofferjouren i Umeå kommer i kontakt med många brottsoffer. Enligt ordföranden Eva Strang­ert är det sällan som jouren upplever att målsägandebi­träde inte har förordnats.

- Vi har sett enstaka fall i mål som gällt sexualbrott, men det är undantagsfall, säger hon. Att målsägandebiträdet kommer in så sent i rätts­processen att mål hinner läggas ner är ett problem som mest finns på andra håll i landet, svarar advo­katen och målsägandebi­trädet Lena Isaksson, som ofta företräder våldsutsatta kvinnor och barn.
- Jag har egen erfaren­het av att mål hinner läg­gas ner, men inte i Väster­botten, säger hon och me­nar att åklagarna i Umeå generellt är duktiga på att gå in med en tidig begäran om målsägandebiträde.

Många läggs ner

Åklagarkammaren lägger dock ner väldigt många sexualbrottsmål med hän­visning till bristande bevis.

Om målsägaren vill, kan då biträdet hjälpa till att begära en överprövning av åklagarens beslut.

- Då går jag in och begär en överprövning hos en annan åklagare.

Anne Pettersson

FAKTA

Stöd till brottsoffer
Om du har utsatts för ett allvarligare brott, som ett sexualbrott, ett rån eller en misshandel, har du oftast rätt till ett mål­sägandebiträde.

  1. För kvinnor som har utsatts för sexualbrott kan målsägandebiträdet vara avgörande för att de ska orka ta sig igenom en rättsprocess.
  2. Från att tidigare ha va­rit ett system med fokus på våldtäktsoffer och kvinnor som utsatts för våld i nära relation, är målgruppen nu större. Många unga våldsutsat­ta män får biträde.

Källa: Brå

Artikeln publicerad i VK/VF 2016-08-12

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.