072-732 24 42

Avtal om Idébaserat offentligt partnerskap (IOP) klart!

Partnerskapsavtal med kommunerna.

Brottsofferjouren i Umeå har nu skrivit partnerskapsavtal med Umeå och angränsande kommuner –Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns och Vännäs – för samverkan i stödet till brottsoffer, vittnen och deras anhöriga.I och med det byter jouren namn, från Brottsofferjouren Umeå till Brottsofferjouren Umeåregionen.

Här skrivs avtalet för Umeå kommun under av kommunalrådet Hans Lindberg och jourens ordförande Eva Strangert den 11 december 2017.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.