072-732 24 42

Årsmöte 2016

Brottsofferjouren Umeå har haft sitt årsmöte, med genomgång av förra årets verksamhet, samt val av ny styrelse.

Under verksamhetsåret har arbetet fortgått med den kontinuerliga verksamheten med stöd till såväl vittnen som målsägande vid Umeå Tingsrätt samt stöd till brottsoffer.

Föreningen arbetar också med s k ”Förstärkt brottsofferstöd” för att utveckla verksamheten. Målet är att kunna anställa en samordnare på halvtid som komplement till de ideella krafterna.

Vittnesstöd
Vittnesstödjare har funnits på Umeå tingsrätt varje gång det kallats vittnen. Vi har inte varit vid Hovrätten vid något tillfälle under 2015. Under 2015 har 10 personer, varav tre män och sju kvinnor, varit aktiva vittnesstödjare och sammanlagt har vi gjort 206 pass vid tingsrätten.

Brottsofferstöd
Under 2015 har åtta personer verkat som brottsofferstödjare.
Under året har 205 timmar lagts ned på direkt brottsofferstöd, 197 timmar övrig tid, dvs sammanlagt 402 timmar.

Ladda ner Verksamhetsberättelsen här.

Den nya styrelsens sammansättning:
Ordförande: Eva Strangert,
Ledamöter: Nina Lund, Kristian Rönström, Britta Enfält,
Ersättare: Dorothea Liebel, Anita Walther

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.