072-732 24 42

Aktuell information efter attacken i Stockholm fredag 7 april 2017

Under måndagen arbetar vi nu vidare för att sprida information om att Brottsofferjouren kan vara en resurs för alla som på något sätt drabbats av attacken i Stockholm fredagen den 7 april. Förutom till drabbade och vittnen ger vi också stöd till anhöriga. Många känner också en stor oro utan att vara direkt drabbade. Vi vet att den här typen av fruktansvärda händelser även kan väcka känslor och minnen av tidigare brottsutsatthet.

Vi uppmanar nu alla er i lokala jourer att kontakta den lokala POSOM-gruppen i er kommun. Dels för att informera om Brottsofferjourens stöd och dels be dem sprida informationen vidare till drabbade, förslagsvis genom en länk på deras webbsida. Vi rekommenderar också att ni tar kontakt med er lokala polis. Det är även bra om jouren ser över sin beredskap och bemanning av telefon.

Dela gärna den information som Brottsofferjouren Sverige lägger upp på Facebook samt på webbsidan.

Vi har via den europeiska paraplyorganisationen Victim Support Europe även ett nätverk som hjälper till att förmedla kontakt till stödorganisationer i andra europeiska länder. Möter ni brottsutsatta som har behov av detta, kontakta vår nationella telefoncentral 0200-21 20 19 för hjälp med vidare kontakt.

Under helgen höll Brottsofferjourens Telefoncentral extraöppet med anledning av attentatet i Stockholm på fredagen. Under både lördag och söndag mellan 10.00-14.00 besvarade en av våra rådgivare samtal till 0200-21 20 19.

I lördags hedrade generalsekreterare Eva Larsson alla offer och drabbade för terrorattacken genom att lämna en blomma vid attentatsplatsen. Kondoleanser från Brottsofferjouren Sverige skrevs i den särskilda boken i Stadshuset.

Händelser som denna går inte att förutse. Nu kraftsamlar vi för att tillsammans vara ett betydelsefullt stöd för brottsoffer, vittnen och anhöriga i denna svåra stund!

Med vänliga hälsningar

Brottsofferjouren Sverige

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.