072-732 24 41

Nyheter

 1. Bidrag från Länsförsäkringar Västerbotten

  Länsförsäkringar Västerbotten har beviljat ett stöd på 10.000 kr för utbildningen "Våld mot äldre".

  Läs hela nyheten »
 2. RAV (Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade) besökte jouren, oktober 2019

  Den 5 oktober hade Brottsofferjouren Umeåregionen besök av medlemmar i RAV, Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, www.rav.se), däribland ordförande i RAV, Ewa-Britt Gabrielsen. Det blev ett annorlunda, och känslostarkt, möte, där Ewa-Britt och övriga berättade om sina upplevelser och hur man arbetar för att samhället ska ge bättre stöd till de som drabbats.

  Läs hela nyheten »
 3. Nyhetsbrev juni 2019

  Verksamheten, som omfattar Umeå och angränsande kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs, är nu inne på sitt andra år som ”Umeåregionen”. Vår samordnare Marie-Louise Brändström har tillsammans med Kristian Rönström, vår ordförande, gjort besök i kommunerna och träffat företrädare för olika verksamheter. Huvudsakligen har de besökt och informerat i Trygghetsrådet eller motsvarande i kommunerna.

  Läs hela nyheten »
 4. Stöd och hjälp till fler kommuner

  Under det gångna året bytte Brottsofferjouren Umeå namn till Brottsofferjouren Umeåregionen. Namnbytet skedde med anledning av att jouren inledde en nära samverkan med Umeå och närliggande kommuner, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs.

  Läs hela nyheten »
 5. Årsberättelse inklusive verksamhetsberättelse 2018

  Finns nu tillgänglig under fliken "Om oss".

  Där kan du ladda hem hela Årsberättelsen (Verksamhetsberättelse inkl. Förvaltningsberättelse med Resultat och Balansräkning).

  Läs hela nyheten »
 6. Debattartikel av förbundsordförande Sven-Erik Alhem

  Debattartikel av förbundsordförande Sven-Erik Alhem på SVT Opinion. "Det behövs en samlad brottsofferlag i Sverige"

  Läs hela nyheten »
 7. Internationella Brottsofferdagen uppmärksammas över hela landet

  Den 22 februari uppmärksammar Brottsofferjouren Internationella Brottsofferdagen. Över hela landet anordnas föreläsningar, informationsinsatser, filmvisningar och andra arrangemang för att belysa brottsoffers situation och sprida kunskap om det stöd som finns att få för brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

  Läs hela nyheten »
 8. Kallelse till Årsmöte

  Årsmöte i Brottsofferjouren Umeåregionen (fd. Brottsofferjouren Umeå)

  Läs hela nyheten »
 9. Brottsofferjouren vill hjälpa fler i Umeåregionen

  Fler brottsoffer säger sig ha behövt stöd och hjälp efter att de blivit utsatta för brott än antalet som faktiskt får stöd. Det vill brottsofferjouren i Umeå råda bot på.

  Läs hela nyheten »
 10. Nyheter från Umeåregionen

  Under 2018 - sedan vi ”blev” Brottsofferjouren Umeåregionen, från tidigare Brottsofferjouren Umeå, har mycket hänt. Verksamheten omfattar nu, förutom Umeå också Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs.

  Läs hela nyheten »
 11. Nyhetsbrev om jourens verksamhet

  Brottsofferjouren Umeåregionens kommunsamverkan har nu hunnit sätta sig. För att förmedla vad som hänt har ett nyhetsbrev gått ut till alla dem som på ett eller annat sätt deltagit i processen.

  Läs hela nyheten »
 12. Många kontakter med kommunerna i Umeåregionen

  Sedan Brottsofferjouren slutit samverkansavtal med kommunerna i Umeåregionen har har det varit flitiga kontakter oss emellan och en hel del besök ute i kommunerna. Senaste tiden har representanter för jouren besökt Robertsfors och Nordmaling, fruktbara möten, då vi berättat om verksamheten och mött gensvar och intresse för fortsatta samarbeten.

  Läs hela nyheten »
 13. Debattartikel i VK

  Brottsofferjouren Umeåregionen ser nya möjligheter att stödja brottsoffer, anhöriga och vittnen genom den samverkan med kommunerna som kommit till stånd via nyss ingångna partnerskapsavtal. En förutsättning är en fungerande samverkan med Polisen. Alla som drabbas ska få frågan ”Går det bra att en brottsofferstödjare kontaktar dig”?

  Läs hela nyheten »
 14. Årsmötet 2018

  Brottsofferjouren Umeåregionens årsmöte 2018 hölls på Folkets Hus i Umeå. Liksom tidigare år inleddes kvällen med föredrag, denna gång av kriminalvårdsinspektör Ann-Marie Wictorsson.

  Läs hela nyheten »
 15. Avtal om Idébaserat offentligt partnerskap (IOP) klart!

  Partnerskapsavtal med kommunerna.

  Läs hela nyheten »
 16. Samverkanskonferens i Umeå den 8 december

  Konferensen arrangerades i Umeå av riksorganisationen, Brottsofferjouren Sverige.

  Läs hela nyheten »
 17. Internationella frivilligdagen 5 december i Umeå Folkets Hus

  Umeåjouren var med och arrangerade tillsammans med bl a Föreningsrådet i Umeå.

  Läs hela nyheten »
 18. SF-event I Umeå med Brottsofferjourens film

  Filmen uppmärksammar hur många kvinnor utsätts och kränks.

  Läs hela nyheten »
 19. Filmen Say Something vann Kristallen-priset

  Dokumentärfilmen Say Something i regi av Åsa Ekman har vunnit Kristallen för bästa dokumentär. Stort GRATTIS!

  Läs hela nyheten »
 20. Konferens på temat Hat, hot och heder

  Brottsofferjouren Umeå tillsammans med Länsstyrelsen i Västerbotten och UmeBrå/Umeå kommun stod för arrangemanget, när ett 90 tal deltagare samlades i Umeå Folkets Hus den 25 april.

  Läs hela nyheten »
 21. Aktuell information efter attacken i Stockholm fredag 7 april 2017

  Under måndagen arbetar vi nu vidare för att sprida information om att Brottsofferjouren kan vara en resurs för alla som på något sätt drabbats av attacken i Stockholm fredagen den 7 april. Förutom till drabbade och vittnen ger vi också stöd till anhöriga. Många känner också en stor oro utan att vara direkt drabbade. Vi vet att den här typen av fruktansvärda händelser även kan väcka känslor och minnen av tidigare brottsutsatthet.

  Läs hela nyheten »
 22. Höll föredrag för Brottsofferjouren

  Brottsofferjouren har haft sitt årsmöte i Umeå Folkets hus. Det öppnades av ordförande Eva Strangert, som hälsade alla deltagarna välkomna. Därefter informerade Andreas Lundgren, ordförande i Individ- och familjenämnden, om nämndens verksamhet.

  Läs hela nyheten »
 23. Kvinnor är mer utsatta för brott

  Kvinnor utsätts för brott i mycket större utsträckning än män. Därför krävs information, förebyggande arbete och förändrad lagstiftning. Det skriver Eva Strangert, Ordförande Brottsofferjouren Umeå.

  Läs hela nyheten »
 24. Utred möjlighetern att vittna anonymt

  ”Inga medlemmar i ett kriminellt gäng ska kunna känna sig säkra på att kunna härja fritt med skjutvapen och bestämma över liv och död bara för att de spritt en sådan nimbus av farlighet kring sig att nästan ingen vågar ställa upp som vittne”, skriver Sven-Erik Alhem.

  Läs hela nyheten »
 25. Höstfest i Brottsofferjouren Umeå

  Årets höstfest gick av stapeln den 15 november i jourens nya lokal på Storgatan i Umeå, en lokal som ställts tills förfogande genom Umeå kommun.

  Läs hela nyheten »
 26. Brottsofferjouren bevakar brottsoffrets ärende

  Många sexualbrotts-mål läggs ned i brist på bevis. Att målsägandebi­trädet därför förord­nas tidigt är viktigt, inte minst eftersom advokaten kan bistå med en överprövning av åklagarens beslut, menar Lena Isaksson.

  Läs hela nyheten »
 27. VK avslöjar 2016-05-19:
  Jätteköer för att anmäla brott

  Brottsofferjouren bekymrad

  Läs hela nyheten »
 28. Föreningsnytt i VK
  2016-04-04

  Migrationsverket informerade vid Brottsofferjourens årsmöte

  Läs hela nyheten »
 29. Årsmöte 2016

  Brottsofferjouren Umeå har haft sitt årsmöte, med genomgång av förra årets verksamhet, samt val av ny styrelse.

  Läs hela nyheten »
 30. Umeå Brottsofferjour 25 år

  Brottsofferjouren i Umeå har firat 25 år i Folkets hus. Det blev en fullspäckad eftermiddag med inslag om verksamheten och samtal om aktuella frågor med inbjudna gäster.

  Läs hela nyheten »
 31. Debattartikel i VK 2015-02-24

  Stöd till brottsoffer och vittnen sker i stor utsträckning genom olika frivilligorganisationer. Hit hör bland annat Brottsofferjouren Sverige. Värdegrunden – om människors lika värde – står i förgrunden. Arbetet och utmaningarna tenderar hela tiden att öka, inte mist genom ökningen av brott som kränkningar på nätet och våld i nära relationer. Det skriver Eva Strangert, vice ordförande för brottsofferjouren Umeå.

  Läs hela nyheten »
Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.