072-732 24 42

Huvudrubriker

Under rättegången

Om det blir rättegång i domstol så kan du bli kallad till den. Du får då komma till domstolen och berätta vad du såg eller hörde. Om det blir så får du en kallelse. En kallelse är ett brev där det står att du ska vara i domstolen en viss dag och tid. Om du får en sådan kallelse måste du gå dit. Du får också ett svarsbrev med kallelsen som du ska skriva under och skicka tillbaka till domstolen. 

Du får inte sitta med under hela rättegången utan kallas in när det är din tur att förhöras. Du får börja med att avlägga en ed, där du lovar att tala sanning. Domaren läser upp eden och du får säga efter. Efter det kommer åklagaren, försvarsadvokaten och domaren att ställa några frågor till dig. När du har avlagt eden måste du tala sanning. Det är ett brott att ljuga eller inte berätta det du vet under ed. 

Om du inte vill träffa någon under rättegången, till exempel den som gjorde brottet, så ska du ringa eller skriva till domstolen och berätta det. Domstolen kan då bestämma att den personen inte får vara där när du vittnar. Kontakta i sådana fall domstolen i god tid. Brottsofferjouren kan hjälpa dig.

Eget väntrum

Att vänta i samma rum som den tilltalade och dennes advokat känns för de flesta obehagligt. Brottsoffer och vittnet har rätt till eget väntrum och det är en sådan sak vittnesstödet kan ge information om, och hjälpa till att kräva. Vid de flesta tingsrätter har Brottsofferjouren ett avskilt rum för brottsoffren och vittnen.

Om du gärna vill träffa ett vittnesstöd så är det bra att ringa domstolen innan rättegången och säga det, eller kontakta oss på Brottsofferjouren via mail:  vittnesstod@umearegionen.boj.se eller telefon: 010-568 23 73

Ersättning

Vittnesstödet kan berätta om rätten till ersättning för kostnader i samband med inställelsen i rättssalen och var man kan kvittera ut sådan ersättning.
 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.